Äitiysfysioterapiaa opiskelijan näkökulmasta

Äitiysfysioterapia ja lantionpohjan fysioterapia on selvästi herättänyt aiempaa suurempaa kiinnostusta fysioterapiaopiskelijoiden keskuudessa. Naisten Hyvinvointikeskus Tuntumassa olikin viime syksyn aikana kaksi fysioterapiaopiskelijaa harjoittelujaksolla. Tässä ensimmäisen vuoden opiskelijan ajatuksia harjoittelun ajalta ja äitiysfysioterapiasta yleisesti: 

Äitiysfysioterapiaa opiskelijan näkökulmasta
Äitiysfysioterapia on muihin fysioterapian osa-alueisiin verrattuna aivan omalla tavallaan haastavaa: raskauteen, synnytykseen ja äitiyteen liittyy valtava skaala erilaisia tunteita, jotka usein näkyvät voimakkaasti myös fysioterapeutin vastaanotolla. Äitiysfysioterapian käsittelemä aihealue onkin monille hyvin herkkä ja henkilökohtainen.
On äärimmäisen tärkeää kohdata asiakas rauhallisesti, erityisesti kyselemiseen ja kuunteluun keskittyen. Käytännön tutkimista ennen on tärkeää keskustella asiakkaan kanssa ja kertoa hänelle ääneen mitä fysioterapiakäynnin aikana tulee tapahtumaan. Myös varsinaisen tutkimisen aikana tulee selostaa, miten toimenpide etenee. Tällöin asiakkaalle syntyy tunne, että hän ymmärtää mitä tapahtuu, eikä mikään asia tule yllätyksenä. Näin myös vastaanotolle saapumiseen helposti liittyvä pieni jännitys vähenee huomattavasti. Tarkkaa sisätutkimusta ei koskaan tehdä ilman asiakkaan suostumusta, ja äitiysfysioterapiassa tapaamisia toteutetaankin keskustellen, kertoen ja asiakkaalle itselleen sopivaan rytmiin edeten. Kun fysioterapeutti osaa lukea asiakasta ja huomaa heti tapaamisen alkupuoliskolla tämän mahdollisen jännityksen, voi tapaamisen ilmapiiriin saada vielä paljon muutoksia aikaan. On tärkeää tuottaa asiakkaalle varma olo, jotta hoitosuhteen usein hyvinkin tarpeellinen jatkumo varmistuu ja muodostuu asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman miellyttäväksi.
Äitiysfysioterapeutin työnkuvaan voivat kuulua myös erilaiset pienryhmät. Erityisen suosittuja Tuntumassa olivat esimerkiksi pilates ja erilaiset äiti-vauva-jumpat synnytyksestä palautumista vauhdittamaan, sekä Suomessa vielä aika uusi, Hypopressive-tekniikka, palautumisen tukemiseksi. Pääsin testaamaan myös tätä minulle ennalta tuntematonta tuntia ja totesin sen olevan erinomainen keskivartalon hallinnan, syvän hengityksen ja laadukkaan lapatuen kehittämisen kannalta. Hypopressive-tunti oli tehokas ja näin ensikertalaisena yllättävän haastava, kun vastaaviin harjoitteisiin en ollut koskaan aiemmin törmännyt. Toisaalta oli myös äärettömän palkitsevaa huomata oma kehittymisensä jo ensimmäisen tunnin aikana. Työharjoitteluni aikana sain myös pelkän tunteihin tutustumisen lisäksi ohjata äiti-vauva-jumppaa ja totesin, että erityisesti se vaatii ohjaajalta vankkaa taitoa olla hetkessä läsnä. Ilmapiiri voi jumpan aikana vaihdella rauhallisesta ja uneliaasta aina lasten nälkäkiukkuun ja takaisin, ja taitava ohjaaja muuttaakin tarvittaessa tuntisuunnitelmaansa niin, että äidit voivat jumpan aikana huomioida lapsiaan enemmän ja pitää heidät lähellään.

Tuntumassa Salla, Sofia ja Satu toimivat todella lämpimällä ja asiakaslähtöisellä otteella. Heidän työskentelytavastaan ja syvällisestä alaansa perehtymisestään näkee, että jokainen asiakas on heille aidosti tärkeä. Äitien ja pienten lasten tarpeet on huomioitu Tuntuman tiloissa aina wc-tilojen lastenhoitotarvikkeista lähtien. Ryhmäliikuntasalista löytyy lämpimiä vilttejä ja pehmoisia tyynyjä oleskelumukavuutta lisäämään ja luonnollisesti myös kulku Tuntuman tiloihin on vaivatonta. Lisäksi jokaisen pienryhmätunnin perään on varattu reilusti aikaa lasten hoitoa, imetystä, ja pukemista, sekä äitien omaa keskustelua varten. Ennen ja jälkeen tuntien kysytään aina mitä kuuluu ja miltä tuntuu, joten selkeästi kaiken tekemisen keskiössä on äitien hyvinvointi lempeällä otteella. Minun mielestäni Tuntuma on hyvä esimerkki paikasta, jossa äitiysfysioterapian erikoisalan tarpeet ja vaatimukset on otettu huomioon kaikessa toiminnan ja tilojen suunnittelussa.

Äitiysfysioterapia kiinnostaa minua, koska sen lisäksi että tiedän itse olevani mahdollista kohderyhmää, niin näen kyseisen alan kautta myös monia erityisen positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kaikkien muiden naisten elämiin. Näen myös, että kyseisen aihealueen asioista puhutaan niin julkisesti, kuin vaikkapa neuvolan vastaanotoillakin liian vähän, eikä luotettavaa tietoa aiheesta ole tarpeeksi helposti tarjolla kenelle tahansa. Äitiysfysioterapiassa yleisimmin hoidettavat vaivat, kuten lantionpohjan ja vatsalihasten toimintahäiriöt tai vatsalihasten erkauma vaikuttavat nimittäin valtavan paljon kenen tahansa elämänlaatuun ja itsetuntoon. Fysioterapian keinoin voidaankin esimerkiksi kehittää lihasten oikeanaikaista ja oikeaoppista toimintaa, parantaa ryhtiä ja keskivartalon tukea, vähentää virtsankarkailua, estää laskeumien kehittyminen, kuntouttaa valtalihasten erkauma ja lisätä kehotuntemusta. Lisäksi hyvän itsetunnon kannalta on äärettömän tärkeää kokea oma kehonsa toimivaksi, kykeneväksi, kauniiksi ja ennen kaikkea tutuksi. 

Äitiysfysioterapeutin vastaanotolla moni nainen kokee paljon ahaa-elämyksiä oman kehonsa toiminnan suhteen, onhan lantionpohjan alue helposti täysin unohdettu lihasryhmä, jonka hahmottaminen ja harjoittelu koetaan usein myös haastavana ja hankalana. Tuntuman fysioterapeuteilla on tällaisten tilanteiden varalle käytössään monipuolisia vinkkejä, liikevariaatioita ja apuvälineitä, joiden avulla hoitopolku luodaan yksilöllisesti mahdollisimman vaikuttavaksi. Moni hoidossa käytetty tapa oli minulle täysin uusi, sillä esimerkiksi lantionpohjan ultraäänitutkimusta en ollut koskaan aiemmin päässyt seuraamaan saatikka itse kokeilemaan. Myös erkauman tutkimiseen ja tunnistamiseen sain valtavan määrän uusia työkaluja. Työharjoitteluni aikana opin niin yksilöasiakkaita kuin pienryhmiäkin seuratessani paljon erilaisia liikkeitä, liikesarjoja, harjoituskokonaisuuksia ja apukeinoja lantionpohjan ja keskivartalon toiminnan tukemiseen. Myös Tuntuman yrittäjien erilaisia persoonallisia työskentelytapoja oli mielenkiintoista ja opettavaista seurata, sillä heistä jokaisella oli omia loistavia keinojaan asiakkaidensa motivoimiseen, ohjeistamiseen ja ohjaamiseen. Koen, että kaikki oppimani ja näkemäni on ollut kokonaisuudessaan todella hyödyllistä tulevan ammattini kannalta, sillä tämän aihepiirin tietoutta ja toimintatapoja, sekä ennen kaikkea tapaa lähestyä asiakasta on mahdollista soveltaa laajalti myös muiden fysioterapian osa-alueiden parissa.

– fysioterapeuttiopiskelija