Kuntoutus erkauman korjausleikkauksen yhteydessä

Vatsalihasten erkauman ensisijainen hoito on aktiivinen kuntoutus fysioterapeutin ohjauksessa. Kuntoutus on yksilöllistä, asiakkaan tilanteeseen suunniteltua ja kokonaisvaltaista. Jos edistymistä ei tapahdu vuoden aikana aktiivisesta kuntoutuksesta huolimatta ja erkauma aiheuttaa haittaa arjessa, on aiheellista pohtia leikkauksen tarpeellisuutta. Usein kuulee, että erkauman korjausleikkausta pidetään “pikaratkaisuna”, mutta sitä se ei ole. 

Korjausleikkaus on suurehko vatsan alueen leikkaus, josta toipuminen vie aikansa. Kuntoutus kulkee rinnalla vaikka leikkaukseen päädyttäisikin. Eikä harjoittelu ennen leikkausta valu hukkaan leikkauspöydällä, vaan päinvastoin! Kun keskivartalon harjoittelu oikealla tekniikalla on tuttua ja korjausleikkaukseen päätyvä on opetellut kehon käytön huomiointia arjessa, tämä asiat sujuvat huomattavasti luontevammin leikkauksen jälkeen, kun harjoittelua aloitetaan. Usein vatsalihasten erkaumaan liittyy lantionpohjan toimintahäiriöitä, ja jos lantionpohjan harjoittelu on aloitettu ennen leikkausta, sen toiminta todennäköisesti on optimaalisempaa leikkauksen jälkeen ja ainakin harjoittelussa päästään hyvin alkuun.

“Fysioterapia ennen leikkausta oli mielestäni tärkeää, koska opin aktivoimaan syvän
poikittaisen vatsalihaksen ja vinot vatsalihakset, sitä kautta hallitsemaan kehoa paremmin
ja tekemään ensimmäisiä omatoimisia kuntoutusharjoituksia tehokkaasti ja turvallisesti
leikkauksen jälkeen. Niitä voi olla hankala oppia vain paperista lukemalla.”

Leikkauksen jälkeen keskivartaloa tukevaa korsettia käytetään noin 3-6 viikkoa. Fyysistä rasitusta, ponnistelua ja painavien taakkojen nostelua pitää välttää lääkärin ohjeistuksen mukaan. Liikkuminen tulee aloittaa maltilla ja rauhallisesti ja alun harjoitteluksi riittää kun pyrkii löytämään kehon linjausta ja liikeratoja sekä säilyttämään kehon kannattelu arjen toiminnoissa.

Vatsalihasten erkauma heikentää keskivartalon tukea, mikä voi näkyä huonona ryhtinä, tuntua kipuina eri puolilla kehoa ja vaikuttaa hengitykseen ja lantionpohjan toimintaan. Leikkauksessa erkauma korjataan, mutta automaattisesti se ei palauta kehon toimintaa. Kehon asentoa pitääkin usein tietoisesti korjata, jotta kehon toiminta voisi normalisoitua. Lisäksi keskivartalon tuki ei ole riippuvainen vain vatsalihasten toiminnasta, vaan siihen tarvitaan useiden lihasten ja rakenteiden toimivaa yhteistyötä. Moni leikkaukseen päätyneistä on kärsinyt vuosia erkauman aiheuttamista haasteista, joten kehon toiminta on voinut vuosien ajan olla pielessä. Näin ollen kehon käyttö vaatii harjoittelua, jotta aiemmista, mahdollisesti virheellisistä, toimintamalleista päästään.

“Vaikka toipumisprosessi leikkauksesta on hidas ja välillä turhauttava,
niin lopulta voimat ja kunto palautuvat yllättävän nopeasti kunhan malttaa lähteä
liikkeelle riittävän hitaasti ja turvallisella tavalla (= ammattilaisen ohjauksessa).“

“Olen tyytyväinen, että ryhmä toteutui ja sai ohjatusti itsensä liikkeelle.
En olisi etukäteen uskonut, että kuinka pitkä ja hidas toipumisprosessi on ja kuinka
pienillä askelilla meni eteenpäin. Ilman ohjausta ja vertaistukea ei olisi ollut uskallusta
edes tähän tahtiin lähteä liikkeelle.”

Leikkauksen jälkeen fysioterapiassa varmistetaan että lihakset aktivoituvat ja lihasten yhteistoiminta on kunnossa. Asiakasta ohjataan arjen toimintoihin ja liikunnan palaamiseen sopivassa tahdissa. Tavoitteena on toimiva ja vahva keho, joka saavutetaan etenemällä harjoittelussa sopivin askelin. Kuntoutuksessa ohjataan asiakasta kohti omatoimista harjoittelua, huolehditaan liikkuvuuden ylläpidosta ja tehdään tarpeen mukaan manuaalista käsittelyä. Lihasten toimintaa tutkiessa käytämme apuna kuvantavaa ultraäänilaitetta, jolla voidaan varmistaa esimerkiksi vatsalihasten oikea-aikainen jännittyminen. Yksi kuntoutuksessa mukana oleva osa-alue on lantionpohjan toiminta, joka saattaa korjausleikkauksen jälkeen kokea muutoksia.

“On kyllä hienoa huomata, miten keskivartalon toiminnan palautuminen
on vaikuttanut kaikkeen tekemiseen. Hiihtäessäkin pysyn pystyssä,
ja vaikka horjahdan, saan korjattua tilanteen. Ennen kaaduin liian usein.”

Kuvat otettu 3kk ennen erkauman korjausleikkausta ja viikko leikkauksen jälkeen.

Erkauman korjausleikkauksen jälkeen fysioterapiassa huomioidaan myös operaation seurauksena syntynyt arpi ja sitä ympäröivät alueet. Fysioterapialla pyritään saavuttamaan mahdollisimman elastinen ja huomaamaton arpialue, jolloin sillä on mahdollisimman pieni vaikutus kehon toimintaan. Arpikudoksesta ja sen hoidosta tulee myöhemmin oma blogiteksti, joten ei mennä tässä tekstissä kovin syvälle aiheeseen. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että arvet ovat merkityksellisiä kehon toiminnan kannalta ja niitä tulee tarvittaessa hoitaa.

“Fysioterapialla on ollut tosi iso merkitys minulle. Leikkauksen jälkeen tehdyn
henkilökohtaisen tutkimuksen antama tieto oman kropan tilanteesta on ollut tosi tärkeää!
Uskaltaa paremmin lähteä harjoittelemaan. Pienessä ryhmässä harjoittelu herätti minut henkiin.
Kun tiesi, mitä saan ja pitää tehdä, edistystä alkoi tapahtumaan. Niin huippua!
Edelleenkin ryhmässä saadut jumppaohjeet on mulle tärkeitä.
Eiköhän niiden tekeminen tue minun kroppaani vielä kauankin. Ja vertaistuki!”

Tässä tekstissä käytetyt lainaukset ovat asiakkaiden kommentteja, jotka on julkaistu heidän luvallaan.

Lue myös ”Erään mahan tarina”, jossa asiakas kertoo omista kokemuksistaan synnytyksen jälkeiseen palautumiseen ja erkaumaan liittyen, kuntoutuksesta, erkauman korjausleikkauksesta ja sen jälkeisestä fysioterapiasta.

<3 Salla